kv Програмиране

На сайта на www.jalcds.de има даден техен софтуер, но той е писан за друг контролер на дисплея и поради това доста често дава странни грешки затова започнах да си пиша програма аз. Все още не е направено нищо съществено от нея. Но в най общи линии е нужно да се знае следното. Управлението на дисплея е чрез паралелния порт който има 25 пина. Те могата да се разделят на три групи. Управляващи, информационни и за състояние. Чрез превключване от ниско в високо ниво на всеки един пин се подава различна команда към дисплея.

molex molex molex

Според времедиаграмата ще трябва първо да установим сигналите RS (Избор на регистър) и R/W (Четене/Запис), да установим данните на шината (DB4-DB7) и след това да подадем тактуващ сигнал E. Дисплеят прочита данните при установяване на логическа “1” на E. Данните се подават на две части – старша и младша. Следва да се изчака обработката на командата от модула. В това време можем да прочетем флага показващ дали дисплея е зает или просто да изчакаме повече от максималното време за изпълнение на микрокомандата от дисплейния модул. Ако микроконтролера е приключил с обработката, или ние сме изчакали достатъчно голям интервал от време, можем да продължим с подаване на следваща команда.

Кодовата таблица на символите на LCD модула съвпада с стандартната ASCII таблица при всички IBM x86-съвместими компютри от адрес 0x20 (32 – символ интервал) до 0x7F (127). Останалите адреси съответстват на потребителски дефинирани символи и символи с китайски йероглифски знаци. Съществуват и варианти на дисплея в който йероглифите в символната кодовата таблица са заменени с кирилизирани знаци, но в случая ще се използва само наборът от стандартната латиница, цифри и знаци за да извеждането на информация.

molex